Infograafika

Muudame keeruka info meeldejäävamaks ja huvitavamaks. Loome teksti ja pilte kombineerides infograafilise tervikpildi, mis aitab kommunikeerida muidu keerukat sisu arusaadavamalt.

Märksõnu, mis seostuvad Joonmeedia poolt loodava infograafikaga:

#infograafika #infograafilisedPildid #infoVisualiseerimine #skeemid #joonised #kujundamine #graafilineDisain #mudelid #infoMudeldamine #infoSüstematiseerimine #arusaadavuseHõlbustamine #lugemiseToetamine #meeldejätmiseHõlbustamine #kaartideLoomine #infotahvliteKoostamine #diagrammid #andmeteVisualiseerimine #infostendid #infopannood #teemapidid #adobeIllustrator #protsessiVisualiseerimine #etapidJoonisel #infoStruktureerimine #informatiivnePilt #visuaalneTervik #emotsionaalseVäärtuseLisamine #huviSuurendamine #pilkupüüdvadDiagrammid #statistiliseinfoilusamaksmuutmine #suurPilt #tervikPilt

Joonmeedia infograafika tehtud tööde näiteid: