Visualiseerimise koolitus-töötuba

Treenime visualiseerimistehnikatega seotud oskuseid ja teadmisi. Praktiseerime joonistuspõhiseid kommunikatsiooni ja dialoogi tööriistasid, mis aitavad edendada iga töö, kohtumise, projekti või protsessi läbiviimist.

Joonmeedia visualiseerimise koolitus-töötoaga seotud pilte: